Databeskyttelsespolitik

KPR Towers A/S

KPR Towers A/S leverer services indenfor Telesektoren, og beskæftiger sig hovedsageligt med rådgivning vedr. ingeniør opgaver som f.eks. statik og design. Ydermere leveres en lang række ydelser inden for myndighedsbehandling og kontraktforhandling, samt projektstyring.

KPR Towers markedsområde er hovedsageligt i Danmark, men opererer også i flere andre lande globalt.

 

BAGGRUND OG FORMÅL

Som en del af virksomhedens drift behandler KPR Towers A/S personoplysninger fra kunder, leverandører, partnere, medarbejdere og andre relevante tredjeparter.

Ifølge persondataforordningen og vore egnene interne regler og krav er vi forpligtet til at sørge for at de personoplysninger, vi behandler i forbindelse med virksomhedens drift, er i overensstemmelse med gældende regler og at de opbevares fortroligt og sikkert

Det betyder at de indsamlede oplysninger, alle vil blive brugt til det beskrevne formål og vil blive slettet, når dette formål ikke længere er relevant.

ANVENDELSESOMRÅDE OG OMFANG

Denne databeskyttelsespolitik gælder for alle virksomhedens afdelinger og medarbejdere.

ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER KUNDER, LEVERANDØRER OG TREDJEMAND.

I forbindelse med udførsel af opgaver for vore kunder, eller for at opfylde myndigheds krav her ved, kan det være nødvendigt at indsamle en række personoplysninger.

Eksempelvis: navn, adresse, telefon nummer, e-mailadresse eller lin. I nogle tilfælde kan der være nødvendigt med yderligere oplysninger i forbindelse men indgåelse af leje eller købsaftaler, ekspropriation eller krav til myndighedsbehandling.

KPR Towers registrerer og behandler disse oplysninger.Vi modtager normalt disse oplysninger direkte fra de berørte parter, men kan også indhentes via hjemmesider og offentligt tilgængelige databaser. Disse data indhentes kun så vidt det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Anvendelse af personoplysninger HR.(Ansøgninger og medarbejdere)

Uopfordrede jobansøgninger bedes sendt til info@kprtowers.com, hvor de vil blive behandlet fortroligt i vores HR-afdeling samt af relevante nøglemedarbejdere i specifikke afdelinger.

Hvis ikke andet aftales med ansøger, vil mailkorrespondance og CV blive slettet efter max. 90 dage.

videregivelse af oplysninger

De af KPR Towers a/s indsamlede personoplysninger, anvendes for at kunne behandle en konkret opgave i forbindelse med at udføre en bestilling fra en kunde eller for at kunne levere relevant data til en offentlig myndighed. I den forbindelse vil oplysninger blive delt med kunde og myndighed.

Personoplysninger videregives ikke til tredjemand, med andre formål end de ovenfor nævnte uden at der gives samtykke hertil.

lagring, Opbevaring og sletning

De af KPR Towers a/s indsamlede personoplysninger, håndteres, lagres og opbevares, i henhold til gældende love og interne regler. Virksomhedens brug af indsamlede data er mangeartede, og varierer fra område til område. Det er der for ikke muligt at angive konkrete generelle tidsintervaller for opbevaring, men vil blive håndteret på baggrund af en konkret vurdering af hver data gruppe.

Elektroniske data lagres på vore interne servere, som kun kan tilgås af relevante personer i virksomheden. Samt i enkelte tilfælde som printet version, hos den relevante sagsbehandler, hvor oplysningerne vil være opbevaret under dobbelt lås efter virksomhedens regler. KPR Towers A/S har indført de fornødne forholdsregler både fysik såvel som organisatorisk for at beskytte de indsamlede oplysninger.

Personoplysninger bliver gemt, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som personoplysningerne er registret og indsamlet til, herunder for at kunne dokumentere hvilke oplysninger vores oplysninger har været baseret på.

 

De REGISTRERES RETTIGHEDER.

De personer hvis oplysninger er registrerede hos KPR Towers A/S, har jævnfør Databeskyttelsesforordningen en række lovmæssige rettigheder.

Ret til information om formål.

Den person hvis oplysninger indsamles skal informeres her om, samt om formålet med indsamlingen.

Ret til at se de lagrede oplysninger. (Indsigtsret)

Den person om hvem der måtte være lageret oplysninger hos KPR Towers A/S, har ret til at for indsigt i disse.

Ret til rettelser.

Hvis den person om hvem der måtte være lageret oplysninger hos KPR Towers A/S, kan bede om at få oplysninger rettet, ændret eller suppleret, såfremt han mener disse er forkerte.

Dette gælder kun for objektive data.

Ret til sletning.

I særlige tilfælde kan den registrerede have ret til at få slettet personoplysninger, inden det tidspunkt hvor data normalt ville blive slettet.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis den person om hvem der måtte være lageret oplysninger hos KPR Towers A/S, kan tilbage kalde sit samtykke til registrering og behandling af sine oplysninger.

Ret til indsigelse.

I visse tilfælde kan der gøres indsigelse mod den ellers lovlige indsamling af oplysninger hos KPR Towers A/S.  Indsigelser sendes til nedenstående mail.

Kontakt

 

Kontakt oplysninger vedr. alle henvendelser angående KPR Towers A/S håndtering af persondata:

KPR TOWER A/S

 

Lyngsø allé 3A

2970 Hørsholm

Tlf.: +45 8660 3505

E-mail: info@kprtowers.com

KPR TOWERS A/S | CVR 27510531 | Lyngsø Allé 3A | DK-2970 Hørsholm | Denmark | +45 8660 3505info@kprtowers.com